1. Piegādes noteikumi.

1.1. Piegāde tiek veikta 2 – 6 kalendāro nedēļu laikā pēc avansa iemaksas, ja puses nav vienojušās citādi.

1.2. Par precīzu preču piegādes un/vai uzstādīšanas dienu un laiku pārdevējs informē pircēju vismaz 1 dienu iepriekš. Ņemot vērā mainīgo satiksmes intensitāti norunātais piegādes laiks ir uzskatāms kā aptuvens un var svārstīties 1 – 2 stundu ietvaros.

1.3.Ja pārdevējs nevar preci piegādāt līdz norunātā termiņa beigām, pircējs ir tiesīgs prasīt pārdevējam līgumsodu 0,5 % apmērā no darījuma vērtības par katru nokavēto dienu no neizpildītās līguma daļas.

1.4. Pircējam ir pienākums:

– norunātajā piegādes dienā pieņemt preci, uzrādīt preces apmaksas dokumentus un parakstīt preču piegādes pavadzīmi;

– nodrošināt piegādes transporta piekļuvi preces uzstādīšanas vai nodošanas vietai vismaz 50 metru attālumā un segt visas LR likumdošanā noteiktās ar to saistītās izmaksas (iebraukšanas atļaujas, caurlaides);

– nodrošināt atbilstošus apstākļus drošai preces uzstādīšanai (veco mēbeļu demontāža un utilizēšana nav ietverta pakalpojuma cenā) un segt visus papildus izdevumus, kas šajā sakarā radušies pārdevējam;

– nodrošināt pietiekošu cilvēku skaits (atbilstoši preces gabarītiem un svaram) preces saņemšanai no salona telpām, ja pircējs neizvēlas pārdevēja piegādes pakalpojumus un vēlas saņemt preci kādā no “Nakts Mēbeles” saloniem, kā arī ievērot preču izsniegšanas laikus, par kuriem informē pārdevējs.